Kontakt
0948 175 763


Groprim s.r.o.


je stavebnou firmou založenou v roku 1992. Predmetom podnikania je technicko odborná činnosť a poradenstvo v oblasti prípravy stavieb a rekonštrukcií , realizácia stavieb a rekonštrukcií, opravy a sanácie poškodených stavebných prvkov a konštrukcií.


Groprim spol. s.r.o., Eisnerova 11, 841 07 Bratislava IČO : 314 48 836, DIČ : SK 2020406443